Underhållsplan för samfällighetsförening

underhållsplan samfällighetsförening

En underhållsplan är ett viktigt dokument för BRF och samfällighetsförening. Styrelsen behöver en underhållsplan för att planera underhållsåtgärder och planera budgeten för framtiden.

 Underhållsplanen beskriver fastighetens underhållsbehov och gör det möjligt för styrelsen att upprätta en budget som bygger på framtida behov. Utan underhållsplanen finns det ingen långsiktig plan att luta sig emot, vilket ofta leder till oplanerade och akuta underhållskostnader. Dessutom kommer medlemmar i samfällighetsföreningen ifrågasätta vilka underlag budgeten är baserad på.

När en underhållsplan upprättas så bygger den oftast på en fullständig statusbesiktning av fastigheten. Detta ger er tillsammans med underhållsplanen en fullständig kontroll över fastighetens akuta och framtida underhållsbehov.

Vad innehåller en underhållsplan för samfällighetsförening?

En bra underhållsplan beskriver fastigheten och går in i detalj på varje underhållsbehov som behöver utföras. För varje underhållspunkt noteras anskaffningsår, beräknad livslängd, när underhåll senast skedde, beräknad tid till nästa underhåll, samt bedömd kostnad för den planerade åtgärden.

Det kan också vara bra med ett enkelt stapeldiagram som talar om exakt hur mycket ni berälnas spendera år efter år. Då blir det överskådligt och gör det mycket enklare att planera inför framtiden och veta ungefär hur mycket ni kommer spendera på underhåll. Helt plötsligt blev det mycket enklare att budgetplanera. 

Underhållsplan mall

Underhållsplan samfällighetsförening

Vad säger lagen om underhållsplan för samfällighetsförening?

Detta säger bostadsrättlagen om samfällighetsföreningar

7 kap 4§ ”Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren.”

9 kap 5§ ”Bostadsrättsföreningens stadgar skall ange […] de grunder enligt vilka medel skall avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus”

Så gott som alla föreningar och BRF är alltså skyldiga att upprätta och underhålla en plan och fond för underhållet.

Vill du läsa mer om lagar och regler kan du läsa mer här! 

Underhållsplanen ska vara enkel att förstå! 

En underhållsplan kan bli väldigt tung att läsa. Därför är det viktigt att informationen framställs på ett sätt så det blir lätt att förstå och tydligt, helst visuellt. För den som vill dyka ner djupare i underhållsplanen finns mer information om detaljer på exakt vad som behöver utföras och varför. 

En underhållsplan är ett levande dokument

En underhållsplan som inte uppdateras blir snabbt inaktuell. I takt med förändringar av byggnaden förändras förutsättningarna. Du kanske renoverar en del av en byggnad eller bygger till. Allt som utförs bör föras in i underhållsplanen och uppdateras därefter. Om du exempelvis gör ett takbyte bör du notera detta i underhållsplanen. 

Uppdatera underhållsplanen regelbundet i takt med byggnaden. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *