Allt om underhållsplan

Ta reda på din fastighets nuvarande skick. Med en uppdaterad och aktuell underhållsplan känner du till underhållsbehovet för fastigheten. Det blir också mycket lättare för dig att planera när underhållet ska ske och vad det kommer att kosta.

Vad är en underhållsplan?

Vi har lång erfarenhet av underhållsplaner och ger dig en komplett underhållsplan så att du kan fatta välgrundade beslut. Dokumentet ger dig kontroll, så att du vet vad som är rätt att göra och får ekonomin att gå ihop. En fastighet som underhålls kontinuerligt minskar risken för skador, i ett senare skede. Så att du sparar pengar!

Effektivare förvaltning och enklare fastighetsägande!

En underhållsplan lägger grunden för bostadsrättsföreningens ekonomiska planering, varför planen anses vara en av fastighets absolut viktigaste dokumentet. Ändå saknar många en underhållsplan. Förr eller senare stöter man på behov av större kostsamma underhållsåtgärder såsom att taket måste läggas om, stammar för vatten och avlopp måste bytas eller relinas, fasaden underhållas och värmeanläggningen rustas upp. Här ett exempel.

Underhållsplan visar vad som ska göras och när

Underhållsplanen hjälper er att förutse, planera och strukturera nuvarande och kommande underhållsåtgärder. Planen hjälper till att spara pengar eftersom kostsamma akuta underhållsåtgärder kan undvikas och kommande åtgärder kan samordnas på ett effektivare sätt.

Det här ingår normalt i en bra underhållsplan:

 • Besiktningsrapport över fastighetens beståndsdelar
 • Åtgärdsplan med förväntade kostnader över 30 eller 50 år
 • Ekonomiska analyser och nyckeltal
 • Webbaserad plan med möjlighet till egen uppdatering

Med hjälp av planerat underhåll kan ni bibehålla fastighetens standard och i de allra flesta fallen även dess värde.

Vad är syftet med en underhållsplan?

Syftet med underhållsplan är att ni ska vara medvetna om fastighetens underhållsbehov och de kostnader dessa medför. Med en underhållsplan blir det enklare att planera kostnaderna för underhållet över en längre period och när ni känner till den årliga snittkostnaden för underhållet vet ni också hur mycket pengar som behöver avsättas till underhåll.

Planera för underhållet av din fastighet

Genom att planera och  budgetera underhållet i god tid blir det enklare att uppnå en jämn boendekostnad och dessutom leder planeringen till lägre kostnader.

En fastighet som hålls i bra skick ger t.ex. följande fördelar:

 • Bättre/bibehållen standard 
 • lägre försäkringspremier
 • högre marknadsvärde
 • jämnare underhållskostnader
fastighetsprisindex

Fastighetsprisindex mellan åren 1981-2021. Bilden är tagen från SCB (Statistikmyndigheten)

Hur tas en underhållsplan fram?

En kunnig och erfaren besiktningsman genomför en grundlig statusbesiktning för att kartlägga fastighetens skick och sammanställer resultatet i en lättläst besiktningsrapport. För samtliga underhållsåtgärder specificeras underhållskostnad, upprepningsintervall m.m. Underhållsplanen beskriver vad som ska göras och när det ska utföras.

SBR logotyp

Den som utför underhållsplanen bör bland annat ha intygad teknisk kompetens, se t.ex. SBR-Byggingejörer

Vanliga frågor och svar

En underhållsplan beskriver en fastighets hälsa, underhållsbehov, underhållskostnader samt när åtgärder ska utföras. Fastighetsägare får således kännedom om eventuella åtgärder som behöver ågärdas akut och som kommer bli aktuella på längre sikt.

Underhållsplanen är ett mycket viktigt underlag vid framställande av såväl årlig budget som flerårsbudget. Planen möjliggör bl.a. för jämnare avgiftsutveckling och är en förutsättning för att undvika större ekonomiska överraskningar.  När underhållskostnaden är tydligare vet fastighetsägaren också hur mycket pengar som kan behövas avsättas till underhållsfonden.

En underhållsplan utgör inte enbart en beskrivning om kommande underhållsbehov och underhållskostnader, utan är också ett sätt att föra kunskap vidare när egen eller inhyrd personal kommer och går. Vidare hjälper planen er att underlätta arbetet genom att;

 • förutse kommande underhållsbehov och därmed underhållskostnader
 • jämna ut slitage och underhållskostnader över husets livslängd
 • skapa rättvis självkostnad för bostadsrättsinnehavare
 • känna till årligt avsättningsbehov
 • skapa jämnare avgiftsutveckling
 • skapa lägre driftskostnader
 • öka kreditvärdighet
 • följa upp och prioritera åtgärder
 • underlätta för ekonomer vid bedömning av fonderade medel och avsättningar

En underhållsplan bör vara utförd av utbildad och sakkunnig expert. Vill ni ställa frågor eller önskar offert av professionella underhållsplanerare fyll i kontaktformuläret på sidan.

Underhållsplanen omfattar normalt hela fastigheten såsom byggnader, mark och installationer. Den berör således underhåll av exempelvis byggnadsdelar, teknikdelar och installationer såsom; utvändiga och allmänna delar exempelvis tak, fasader och fönster. Inre utrymmen exempelvis grundläggning källare, garage, tvättstuga och vind. Installations- och driftutrymmen såsom installationer för värme, vatten, avlopp, el och hiss etc.

Alla som ansvarar för att förvalta en fastighet, har ekonomiskt intresse av fastigheten eller de som vill köpa bostad m.fl.

Oavsett om du tillhör ett större bostadsbolag och behöver underhållsplanera ett helt fastighetsbestånd, är styrelsemedlem i en brf och behöver en underhållsplan för bostadsrättsföreningen eller om du har fastighetsansvar i din organisation är en underhållsplan din nyckel till ett effektivare arbete.

När du inte har en plan kan nödvändigt underhåll lätt förbises, och konsekvenserna kan bli kostsamma och i vissa fall förödande.
 
Att ha en plan för förebyggande underhåll minskar risken för överaskningar, såsom skador från fallande byggdelar, kortslutningsproblematik i äldre elsystem, och kostsamma problem som ett läckande tak eller spruckna rör. Fastighetsägare som planerar inför kommande underhållsåtgärder håller normalt fastigheten i bättre skick. Fastighetsägare som planerar underhållsåtgärder undviker dessutom normalt driftstopp.
 
Här är några fler skäl till varför det är viktigt att ha en plan för förebyggande underhåll av fastigheter:
 
 • Ökat fastighetsvärde: En välskött fastighet behåller normalt sitt värde och funktion, medan brist på underhåll kan orsaka lägre marknadsvärde och funktion.
 • Nöjda bostadsinnehavare: Dåligt underhåll av byggnader som leder till skador och brister leder normalt även till missnöjda bostadsinnehavare. Genom att underhållsplanera i god tid kan fastighetsägaren t.ex. undvika kontinuerliga felanmälningar.
 • Minskade kostnader: En effektiv plan för fastighetsunderhåll kan hjälpa till att spara pengar genom att minimera risken för akuta upphandlingar vilka oftare blir dyrare då entreprenörer kortsiktigt kan ha större arbetsbelastning. Underhållsplanen kan även frigöra förvaltningsteamet som istället kan fokusera på att tillhandahålla högre servicenivåer.
 • Färre överraskningar: Genom att underhållsplanera kan fastighetesägare undvika stora kostsamma överraskningar vilka oftare i slutändan leder till ökad arbetsbelastning. Underhållsplanen är oftare ett bra verktyg för att undvika de allra flesta överraskningarna.
 

Det är svårt att ge några slags generella prisuppgifter då alla fastigheter ser olika ut och har olika förutsättningar. 

För ett exakt pris rekommenderas att ni tar in ca 5-6 offerter från olika företag.

begär en gratis offert!
Ett enkelt sätt att hålla ordning är att skapa en checklista för fastighetens drifts- och underhållsbehov. Nedan är några uppgifter du kan lägga till i din checklista för de olika säsongerna:

Vår

Flerbostadshus:

 • Kontrollera om det finns väderskador på byggnader orsakade av snö, is, regn och vind. 
 • Få en specialist att inspektera och rengöra din fastighets VVS-värmesystem. Byt efter behov alla filter i enskilda enheter för att förlänga systemets livslängd och maximera effektiviteten.
 • Få en certifierad takspecialist att inspektera taken på dina fastigheter för eventuella skador eller läckor.

Villor och övriga småhus:

 • Kontrollera hängrännor och stuprör för eventuella stopp eller skador.
 • Kontrollera om det finns fuktskador eller mögelskada. Värmekamera kan i vissa tillfällen användas för att upptäcka skada invändigt i golv och väggar.

Gemensamma områden eller utrymmen:

 • Kontrollera att gemensamma områden och utrymmen är felfria. Ta bort saker som hindrar brandutgångar och se till att farliga beståndsdelar inte finns.

Sommar

Flerfamiljshus:

 • Inspektera gemensamma vattenfontäner och offentliga toaletter tillsammans med enskilda enheter.
 • Serva luftkonditioneringsapparater – oavsett om du har luftkonditioneringsapparater för fönster eller central AC – och var beredd att göra reparationer och byten.
 • Testa rök- och C02-larm och ladda brandsläckare för att hålla dina boende säkra.

Villor och lägenheter:

 • Rengör brunnar och rännor för att säkerställa att regnet kan flöda fritt.
 • Åtgärda eventuella luckor i fönster, dörrar och väggar för att minska förekomsten av sommarskadedjur som myror.

Gemensamma områden:

 • Klipp gräset regelbundet, underhåll landskapsarkitektur och öka vattningsfrekvensen under de varmare sommarmånaderna. Överväg att täcka trädgårdsbäddar för att spara vatten och piffa upp din fastighet.
 • Trimma träd för att förhindra att svaga eller döende lemmar orsakar egendomsskador under stormigt väder.
 • Inspektera utomhusbelysningen och se till att justera inställningarna för de längre dagarna. Solcellsbelysning är ett utmärkt energieffektivt alternativ som kräver lite underhåll när det väl installerats.
 • Trycktvätt och reparera däck och uteplatser och rengör alla gemensamma utrymmen för att ta bort damm, alger eller smuts.
 • Ångtvätta möbler och kakel-, trä- och mattor på gemensamma utrymmen.

Höst

Flerfamiljslägenheter:

 • Byta filter och utför eventuellt rutinunderhåll för att vara säker på att värmepumpen fungerar korrekt under de kommande vintermånaderna.
 • Rengör papperskorgar och byt ut alla gemensamma papperskorgar eller återvinningskärl som kan ha skadats under sommarmånaderna.
 • Genomför årliga brandövningar och säkerhetskontroller med dina hyresgäster.

Villor och lägenheter:

 • Kontrollera taket på varje byggnad för läckor, hinder och slitage.
 • Rengör skorstenen, kontrollera rökkanalen och inspektera gallret och brandskärmen för att förbereda sig för kallt väder.
 • Rengör hängrännor och stuprör för att ta bort överflödig smuts eller skräp.

Gemensamma områden:

 • Uppdatera dina rabatter och behållare med växtsorter som tål svalare temperaturer.
 • Rensa din egendom från alla döda löv, ogräs och grenar.
 • Rengör och stäng av sprinkler- och bevattningssystem.

Vinter

Flerfamiljslägenheter:

 • Reparera eller byt ut eventuella problematiska HVAC-system för att undvika problem under säsongen.
 • Inspektera regelbundet för att säkerställa att det inte byggs upp snö på balkongerna eller sprängda rör i badrummen.
 • Om din byggnad använder naturgas, underhåll och serva ugnarna.

Villor och lägenheter:

 • Rengör rännorna och åtgärda eventuella problem med taket.
 • Kontrollera batterierna i rök- och kolmonoxiddetektorer.
 • Isolera vattenrören nära fönster och dörrar för att förhindra att de fryser.

Gemensamma områden:

 • Fyll på material som salt till gångvägarna och uppfarterna och bensin till snöslungarna.
 • Rensa gångvägarna från snö eller is och saltytor för att säkerställa att invånarna är säkra.
 • Vinterisera pooler på rätt sätt, beroende på var du befinner dig, vilket kan inkludera vinterisering av dina rör eller tömning av poolen helt och hållet.
 • Underhåll och trimma alla träd ordentligt för att undvika skador under en vinterstorm.

Underhållsplanen behöver uppdateras regelbundet så att ni kan fortsätta använda den effektivt och fatta bra beslut. Har eran underhållsplan några år på nacken, kontakta oss längre ned på sidan.

Ni bör anlita underhållsplanerare som har rätt kompetens gällande underhållsplanering för förekommande byggnadstyper. De bör vara utbildade och sakkunniga samt inneha lämplig arbetslivserfarenhet inom underhållsplanering och tillämpliga certifikat. Fyll i kontaktformuläret om ni har frågor om underhållsplanen eller vill ha offert från godkänd underhållsplanerare.