Underhållsplan för bostadsrättsförening

Genom en bra underhållsplan med tillhörande fastighetsbesiktning får bostadsrättsföreningen god helhetsbild gällande fastigheters kondition och underhållsbehov.

Genom en bra underhållsplan med tillhörande statusbesiktning får bostadsrättsföreningen god helhetsbild gällande fastigheters kondition och underhållsbehov. Föreningen får således kännedom om eventuella åtgärder som akut behöver utföras samt åtgärder som på längre sikt kan vara aktuella. Fastighetsbesiktningen ger ett bra underlag och är en förutsättning till underhållsplanen. Planen omfattar normalt hela fastigheten såsom byggnader, mark och installationer. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

En fastighet är en stor tillgång, för en Brf. den allra största. Bostadsrättsföreningens styrelse har bl.a. som främsta uppgift att tillgodose bostadsrättsinnehavarens ekonomiska investering. Att förvalta föreningens tillgångar ändamålsenligt genom att med hjälp av planerat underhåll bibehålla fastigheters funktion och standard bevarar i de allra flesta fallen fastigheters värde.

Underhållsplanen lägger normalt grunden för föreningens ekonomiska planering, varför planen anses vara föreningens absolut viktigaste styrdokumentet. Ändå saknar många bostadsrättsföreningar en underhållsplan. Förr eller senare stöter föreningen på behov av större kostsamma underhållsåtgärder såsom att taket måste läggas om, stammar för vatten och avlopp måste bytas eller renoveras, fasaden underhållas och värmeanläggningen rustas upp.  Underhållsplanen hjälper föreningen att förutse, planera och strukturera nuvarande och kommande underhållsåtgärder. Planen hjälper föreningen att spara pengar eftersom att kostsamma akuta underhållsåtgärder kan undvikas och kommande åtgärder kan samordnas på ett effektivare sätt.

I en fastighet finns flertalet olika beståndsdelar som utgörs av bl.a. byggnadsdelar, teknikdelar och installationer såsom; utvändiga och allmänna delar exempelvis tak, fasader och fönster. Inre utrymmen exempelvis grundläggning källare, vind och garage. Installations- och driftutrymmen innehållande bl.a. installationer för värme, vatten, avlopp och el etc., samt andra beståndsdelar där föreningen har ett fortlöpande underhållsansvar såsom; utvändiga delar exempelvis markytor och parkeringsplatser. Samtliga beståndsdelar i en fastighet åldras och kan haverera om underhåll uteblir. Skulle flertalet beståndsdelar haverera vid samma tillfälle är ofta resultatet att föreningen som inte har planerat för underhåll inte heller har pengar för att finansiera större kostsamma underhållsåtgärder.

En underhållsplan utgör inte enbart en antydan om kommande underhållsbehov och därtill kostnader i föreningen, utan är också ett sätt att föra kunskap vidare när styrelseledamöter kommer och går. Vidare hjälper planen föreningen att underlätta styrelsearbetet genom att;

  • förutse kommande underhållsbehov och därmed underhållskostnader
  • jämna ut slitage och underhållskostnader över husets livslängd
  • skapa rättvis självkostnad för bostadsrättsinnehavare
  • känna till årligt avsättningsbehov
  • skapa jämnare avgiftsutveckling
  • skapa lägre driftskostnader
  • öka kreditvärdighet
  • följa upp och prioritera åtgärder
  • underlätta för ekonomer vid bedömning av fonderade medel och avsättningar

En bra underhållsplan är utförd av utbildad och sakkunnig expert. Vill ni ställa frågor eller önskar offert för underhållsplan från professionella underhållsplanerare fyll i kontaktformuläret på sidan så återkommer godkända företag till er inom kort.

Kontakta oss vid frågor eller önskan om offert för underhållsplan