Vanliga frågor om underhållsplan

Här kan ni läsa professionella svar på frågor om underhållsplanen. Vi har här samlat några vanliga frågor om underhållsplanen som besvaras av SBR-Byggingenjörer och fastighetsförvaltare.

Vad är en underhållsplan och varför behövs den?

Underhållsplanen är ett tekniskt och ekonomiskt dokument som anger fastigheters underhållsbehov i omfattning, kostnad och tid, dvs:

-VAD som ska utföras
-NÄR det ska utföras
-KOSTNAD för utförande

Underhållsplanen behövs för att kunna budgetera för fastigheters framtida underhållsbehov och fortlöpande förvaltning.

Kontakta oss vid frågor eller önskan om offert för underhållsplan