Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är för bostadsrättsföreningen en bärande del i det fortlöpande styrelsearbetet innefattande teknisk och ekonomisk förvaltning gällande föreningens fastigheter. Planen utgörs av  insamling av information om fastigheters underhållsbehov och därtill underhållskostnader över en viss utvald tid. Underhållspunkter i planen är av en återkommande och förutsebar art med en period avseende mer än ett år. Underhållsplanen omfattar en på förhand utvald period, normalt 10, 20 eller 30 år. För befintlig byggnation rekommenderas en plan som omfattar 10 eller 20 år. Underhållsplanen beskriver fastigheters nuvarande och kommande underhållsbehov.

Underhållsplanen är i samband med ekonomiskt förvaltning ett mycket viktigt underlag vid framställande av såväl årlig budget som flerårsbudget. Planen möjliggör bl.a. för jämnare avgiftsutveckling och är en förutsättning för att föreningen ska kunna undvika större ekonomiska överraskningar. När brf känner till den årliga snittkostnaden för underhållet vet föreningen också hur mycket pengar som behöver avsättas till underhållsfonden. Utförande av planerade åtgärder istället för kostsamma akuta insatser lönar sig.

Genom att ha budgeterat för underhållet kan man undvika att ta lån eller höja avgifterna för de boende för att kunna bekosta underhållet. En välgjord underhållsplan minskar dessutom oftast behovet av akuta reparationer vilket leder till lägre kostnader för bostadsrättsföreningen.

En underhållsplan anger normalt fastigheters underhållsbehov i omfattning, kostnad och tid, dvs:

-VAD som ska utföras
-NÄR det ska utföras
-KOSTNAD för utförande

I en underhållsplan ingår framtida planerat underhåll av exempelvis byggnadsdelar, teknikdelar och installationer såsom; utvändiga och allmänna delar exempelvis tak, fasader och fönster. Inre utrymmen exempelvis grundläggning källare, vind och garage. Installations- och driftutrymmen innehållande bl.a. installationer för värme, vatten, avlopp och el etc.

Underhållsplanernas syfte

Underhållsplanens syfte är att identifiera underhållsbehovet, bestämma när i tiden det skall utföras samt att sätta kostnad på varje åtgärd. Kontroll över underhållskostnader både på kort och lång sikt är nödvändigt för att inte råka ut för kostsamma överraskningar.

Underhållsåtgärder i underhållsplanen är av art för att behålla en fastighets funktion och tekniska standard. Normalt innefattar en i planen planerad åtgärd inventering och kalkylering nödvändig för att nå underhållspunktens ursprungliga standard, inklusive utförande av arbetet. Planerat underhåll ska således inte förväxlas med en investering, där investering innefattar genomförandet av en standardhöjande åtgärd jämfört med den standard som idag gäller. Inte heller ska planerat underhåll förväxlas med löpande underhåll som normalt utgörs av övriga åtgärder, exempelvis byte av glödlampor, småreparationer och driftunderhåll som vanligen inte ingår i en underhållsplan.

Föreningar med bra underhållsplaner har oftast fastigheter som hålls i bra skick, varför fördelar såsom:

 • förutse underhållsbehov och kostnader
 • lägre underhålls- och driftskostnader
 • jämnare slitage och kostnadsutveckling
 • rättvis självkostnad (månadsavgift) för bostadsrättsinnehavare
 • enklare och tydligare teknisk och ekonomisk förvaltning
 • minskad tidsåtgång för styrelsearbete
 • högre kreditvärdighet

Vem kan ha nytta av underhållsplanen?

 • Styrelsen   –   arbetsredskap gällande teknisk & ekonomisk planering
 • Förvaltare   –   checklista för prioritering av underhållsåtgärder
 • Ekonomer   –   grund till budgetering och analysmaterial för finansstrategi
 • Revisorer   –   kontroll gällande föreningens allomfattande status
 • Spekulanter   –   information om kommande underhållsbehov och ekonomi
 • Kreditgivare   –   vid bedömning av kreditvärdighet

En bra underhållsplan är utförd av utbildad och sakkunnig expert. Vill ni ställa frågor eller önskar offert för underhållsplan från professionella underhållsplanerare fyll i kontaktformuläret på sidan så återkommer godkända företag till er inom kort.